Rekrutacja


Rekrutacja trwa cały rok.

 • Zapisów dokonujemy w oparciu o :
 1. rozmowę kwalifikacyjną.( na jej podstawie następuje dopasowywanie do grupy w zależności od poziomu zaawansowania oraz wieku - w przypadku dzieci).
 2. test poziomujący-w przypadku dorosłych.
 • Rozmowa odbywa się po telefonicznym zgłoszeniu i uzgodnieniu terminu.

 

OGÓNE ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

 • Zajęcia odbywają się od września do czerwca.
 • W okresie wakacyjnym grafik zajęć ulega zmianie - zajęcia uzależnione są od ilości zainteresowanych.
 • Nauka odbywa się w godzinach popołudniowych ( zajęcia poranne do uzgodnienia).
 • Dzieci oraz dorośli zapisywani są na cały okres trwania nauki.
 • W razie nieobecności nauczyciela prowadzącego zajęcia zostają odwołane i odrobione w terminie podanym przez Szkołę lub zorganizowane jest zastępstwo.
 • Pracujemy w oparciu o podręczniki renomowanych wydawnictw.
 • Zajęcia nie odbywają się w dni ustawowo wolne od pracy.