Metody Pracy


 

 

Zajęcia językowe:

 

MAŁE DZIECI - nauczamy w głównej mierze metodą reagowania całym ciałem (Total Physical Response). Dzieci poznają język poprzez zabawę, taniec, śpiew, zajęcia plastyczne, gry. Ponieważ dzieci mają dość krótki okres skupienia uwagi- staramy się, aby zajęcia były różnorodne i ciekawe. Z czasem, gdy dzieci opanują podstawy przechodzimy na wyższy poziom nauczania języka.

 

DZIECI SZKOLNE ORAZ MŁODZIEŻ - uczymy wykorzystując metodę komunikacyjną z uwzględnieniem ćwiczeń pamięciowych jednocześnie ćwicząc poprawność gramatyczną. Dążymy do tego, aby każdy uczeń mógł rozwijać jednocześnie wszystkie zdolności językowe (tj. komunikację, słownictwo, struktury gramatyczne, umiejętność pisania, samodzielną pracę z tekstem słuchanym i czytanym).

 

MŁODZIEŻ PRZYGOTOWUJĄCĄ SIĘ DO EGZAMINÓW – uczymy dodatkowo technik i strategii egzaminacyjnych oraz strategii pamięciowych.

 

DOROŚLI - podobnie jak młodzież nauczamy metodą komunikacyjną w połączeniu z ćwiczeniami pamięciowymi i gramatycznymi , uwzględniając sugestie i potrzeby słuchaczy.

 

Dbając o to, aby każdy nasz uczeń odnalazł swój własny i najlepszy sposób nauki uczniowie poznają język poprzez realizowanie projektów, dyskusje, różnorodne materiały stymulujące (filmy, piosenki, skecze, łamigłówki, opowiadania) oraz różne formy współpracy interpersonalnej (praca w grupach, parach) oraz pracę indywidualną.

Systematycznie sprawdzamy postępy naszych uczniów w formie ustnej i pisemnej oraz prowadzimy rejestr wyników dostępny również dla rodziców (dot. dzieci).

 

Matematyka:

 

ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE EDUKACJĘ SZKOLNĄ- pomagamy zrozumieć materiał przerabiany w szkole, rozwiać wątpliwości czy nadrobić zaległości. Pracujemy w tempie dostosowanym do możliwości naszych uczniów.

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE TALENT MATEMATYCZNY- nastawiamy się na jak najlpesze wykorzystanie potencjału ucznia. Pokażemy nowe, ciekawe spojrzenie na matematykę  Pomożemy w przygotowaniu się do konkursów matematycznych.

 

Wsparcie edukacji wczesnoszkolnej:

w sposób przyjasny i bezstresowy pomogamy dzieciom w przestawieniu się na system pracy szkolnej. Rozwijamy wyobrażnię, kreatywność, pomagamy w odrobieniu pracy domowej, nadrobieniu zaległości lub wyjaśnieniu zagadnień, które mogą stanowić dla dzieci problem.