Kalendarz roku szkolnego


Kalendarz pracy szkoły MAXIMUS na rok szkolny 2019-2020

 

  • Rozpoczęcie zajęć: 09.09.2019
  • Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2019 - 06.01.2020
  • Ferie zimowe: 10.02.2020-23.02.2020
  • Wiosenna przerwa świąteczna: 09.04.2020 - 15.04.2020
  • Dni wolne od zajęć:  12.06.2020
  • Zakończenie roku szkolnego w MAXIMUSIE : 19.06.2020

 

Szkoła nie pracuje w dni ustawowo wolne od pracy.

 

Uwaga! W kalendarzu roku szkolnego mogą nastąpić zmiany lub uzupełnienia.