Klauzula informacyjnaZgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Maximus Joanna Świta-Hanusik.
2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zawartej umowy o prowadzenie nauki języka obcego (w formie elektronicznej, papierowej lub słownej).
3. Będziemy przetwarzać Państwa dane w celu realizacji umowy.
4. Dane Państwa będą przetwarzane wyłącznie przez osoby zatrudnione w naszej firmie oraz przez biuro rachunkowe w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. w/w dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej.
6. Dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Państwa z naszych usług oraz rok po zakończeniu współpracy.
7. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia - po zakończeniu współpracy, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.
8. W każdej chwili mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uznają, że ich dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy.