Metody Pracy


 

W naszej szkole wychodzimy z założenia, że obecnie nauczyciel języka obcego powinien być przewodnikiem oraz doradcą w procesie uczenia się.

Staramy się stworzyć warunki sprzyjające najlepszemu przyswajaniu wiedzy- takie, które będą motywowały do nauki oraz ułatwiały posługiwanie się językiem obcym.

Najważniejszą kwestią jest jednak, aby nauka języka sprawiała uczniom przyjemność oraz była najbardziej efektywna. Dlatego też korzystamy z metody polegającej na świadomym wykorzystywaniu przez nauczyciela znanych metod i technik odpowiednio dobranych do poszczególnych faz lekcji, materiału językowego, potrzeb uczących się oraz ich wieku i osobowości (tzw. Podejście Eklektyczne- Eclectic Approach to Language Learning).

 

Tak więc:

 

MAŁE DZIECI - nauczamy w głównej mierze metodą reagowania całym ciałem (Total Physical Response). Dzieci poznają język poprzez zabawę, taniec, śpiew, zajęcia plastyczne, gry. Ponieważ dzieci mają dość krótki okres skupienia uwagi- staramy się, aby zajęcia były różnorodne i ciekawe. Z czasem, gdy dzieci opanują podstawy przechodzimy na wyższy poziom nauczania języka.

 

DZIECI SZKOLNE ORAZ MŁODZIEŻ - uczymy wykorzystując metodę komunikacyjną z uwzględnieniem ćwiczeń pamięciowych jednocześnie ćwicząc poprawność gramatyczną. Dążymy do tego, aby każdy uczeń mógł rozwijać jednocześnie wszystkie zdolności językowe (tj. komunikację, słownictwo, struktury gramatyczne, umiejętność pisania, samodzielną pracę z tekstem słuchanym i czytanym).

 

MŁODZIEŻ PRZYGOTOWUJĄCĄ SIĘ DO EGZAMINÓW – uczymy dodatkowo technik i strategii .egzaminacyjnych oraz strategii pamięciowych.

 

DOROŚLI - podobnie jak młodzież nauczamy metodą komunikacyjną w połączeniu z ćwiczeniami pamięciowymi i gramatycznymi , uwzględniając sugestie i potrzeby słuchaczy.

 

Dbając o to, aby każdy nasz uczeń odnalazł swój własny i najlepszy sposób nauki uczniowie poznają język poprzez realizowanie projektów, dyskusje, różnorodne materiały stymulujące (filmy, piosenki, skecze, łamigłówki, opowiadania) oraz różne formy współpracy interpersonalnej (praca w grupach, parach) oraz pracę indywidualną.

Systematycznie sprawdzamy postępy naszych uczniów w formie ustnej i pisemnej oraz prowadzimy rejestr wyników dostępny również dla rodziców (dot. dzieci).