Kalendarz roku szkolnego


Kalendarz pracy szkoły MAXIMUS na rok szkolny 2018-2019

 

  • Rozpoczęcie zajęć: 10.09.2018
  • Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2018 - 01.01.2019
  • Ferie zimowe: 28.01.2019-10.02.2019
  • Wiosenna przerwa świąteczna: 18.04.2019 - 23.04.2019
  • Dni wolne od zajęć: 02.11.2018 oraz 02.05.2019,
  • Zakończenie roku szkolnego w MAXIMUSIE : 14.06.2019

 

Szkoła nie pracuje w dni ustawowo wolne od pracy.

 

Uwaga! W kalendarzu roku szkolnego mogą nastąpić zmiany lub uzupełnienia.